Sümer Tabletleri ve Kutsal Kitaplar

12. Gezegen adlı, Zecharia Sitchin’in 1977 yılında yayınladığı, dilimize 1998 yılında çevrilmiş, günümüzde popüler olmuş kitabını okuduğum sırada, iddialarında sürekli atıf yaptığı Sümer Tablet’lerinden dolayı, inanmakta güçlük çektiğim bazı tablet çevirileri oldu. Beni şaşırtan konular ve cümlelerle karşılaşınca, Sümer tabletleri hakkında araştırmaya başladım. İnancımı etkileyen öyle metinler vardı ki, kutsal kitaplarımızda ki anlatılanlar ile aynı veya benzerdi. Ürkerek, şaşırarak bu kez kutsal kitaplara döndüm.

Ustam; Seyhun Tunaşar

Dernekte bir konuşmam var, “Sümer Tabletleri ve Kutsal Kitaplar” Bu inceleme ile Semavi sinlerin birbirinin takipçisi ve kardeşi olduğunu, ama analarının Sümer inanç sistemi olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yıl 2004 yılı, henüz bu konuyu Sn. Muazzez İlmiye Çığ hanımefendi kitap haline getirmemiş, salon her zamankinden kalabalık, birkaç önemli kişi hemen gözüme çarpıyor, yanlarına gidip, beni onurlandırdıklarını ifade ediyor ve teşekkür ediyorum. Ancak bir kişi var ki, onun gelmesiyle konuşma sonrasının çok heyecanlı ve zorlu bir tartışma olacağını hissederek hem seviniyorum, hem de çaktırmadan beni sıkıştıracağını düşünerek, korkuyorum. Sayın Seyhun Tunaşar…

Seyhun Bey’e yaklaşıyorum.

15. Yüzyıl Osmanlı Saray Mutfağı

Sevgili Dostlarım;

Bu akşam (26 Kasım 2007 Pazartesi) yaşamın insanlara verdiği önemli işlevlerinden biri olan yeme ve içme için buradayız. Soluk almaktan hemen sonra ilk sıradaki işimiz “açlığımızı giderme” işlevidir. Cinsellik, korunma, sahiplenme hep ondan sonraki sıralamaya bırakılmıştır. Ancak, zamanla yeme ve içme de, ihtiyaç olmaktan çıktı, insanoğlu yiyeceklerini, içecekleri düzene soktu, seçici oldu, yeni arayışlara girişti, yeni lezzetler peşinde koşmaya başladı. İnsan yeni bilgilere olan açlığı gibi, yeni tatlara da aynı açlığı duydu, her yeni tatta, yeni merakları arka arkaya dizdi, tanıdığı her yeni tat ve bilgi ne kendisini daha yüksek lezzetlere taşıdı.